Balanzwerk
 
 
 
 
Hoe vraagt u een IRO aan?
 


Als u uw eigen reïntegratie wilt vormgeven en kiest voor een IRO moet u allereerst een aanvraag doen bij en contact opnemen met het UWV. Het UWV verwijst u vervolgens door naar een arbeidsdeskundige (wao) of een reïntegratiecoach (ww) waarmee u de mogelijkheden voor de inzet van een IRO bespreekt. 
Het UWV bekijkt dan of u hiervoor in aanmerking komt. Mocht het UWV van mening zijn dat u met een regulier reïntegratietraject goed geholpen bent, dan zal het UWV mogelijk uw aanvraag in eerste instantie afwijzen en u een plek binnen een regulier traject aanbieden. U kunt tegen zo’n afwijzing in beroep gaan.
Als het UWV uw IRO-aanvraag heeft goedgekeurd, krijgt u de gelegenheid om zelf een reïntegratiebedrijf uit te kiezen, dat u helpt bij het opstellen van een plaatsingsplan voor uw reïntegratie. In het plaatsingsplan moet u aangeven wat u gaat doen om uw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren, bijvoorbeeld arbeidsbemiddeling, (sollicitatie-)begeleiding of gespecialiseerde begeleiding. Daarnaast moet u in het plaatsingsplan onder meer beschrijven wanneer u deze activiteiten gaat doen en wat de kosten zijn. Het geplande reïntegratietraject mag maximaal twee jaar duren.

Uw arbeidsdeskundige of reïntegratiecoach van het UWV kan u precies informeren over de voorwaarden waaraan het plaatsingsplan moet voldoen. Bovendien kan de arbeidsdeskundige of reïntegratiecoach voordat de IRO-aanvraag wordt ingediend, het plaatsingsplan beoordelen en mogelijk al aanwijzingen geven hoe dit plan eventueel bijgesteld kan worden.

Een IRO aanvragen doet u door middel van een aanvraagformulier dat u vindt op de internetsite van het UWV of bij de UWV-vestiging bij u in de buurt. Uw aanvraagformulier moet binnen 35 kalenderdagen, nadat u UWV heeft meegedeeld dat u voor een IRO in aanmerking wilt komen, bij het UWV binnen zijn. Tegelijk met het aanvraagformulier stuurt u ook uw plaatsingsplan mee.
Als het UWV uw plaatsingsplan heeft goedgekeurd sluit het UWV een overeenkomst met Balanzwerk. Deze overeenkomst krijgt u te zien en moet u tekenen voor akkoord. U hoeft niet zelf het budget of de administratie van uw IRO te beheren of het UWV over uw voortgang te informeren. Dit doet Balanzwerk voor u. 
 
Dus:

⇒	U neemt (via het UWV) contact op met uw arbeidsdeskundige of reïntegratiecoach en krijgt op uw verzoek een aanvraagformulier van het UWV;

⇒	Samen met Balanzwerk vult u het aanvraagformulier in; 

⇒	Onder begeleiding van Balanzwerk stelt u een zogenaamd plaatsingsplan op; 

⇒	Binnen de voorgeschreven termijn wordt het aanvraagformulier + plaatsingsplan ingediend bij het UWV.
 
 
Klik hier voor de verdere procedure en werkwijze zoals de intake en het maken van een plaatsingsplan.
 

  
 
 Terug naar reintegratie anders ?


werkwijze.html885DE61D-C352-4231-B9C6-F74C612590A2.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1