Balanzwerk
 

En .... bent u in staat om uzelf bij te sturen op weg naar andere keuzes en meer balans? Als we eerlijk naar onszelf kijken, is die helderheid en moed als opstap naar zelfsturing niet altijd optimaal, en worden we regelmatig belemmerd door beperkende zelfbeelden en oude overlevingsscenario's. Ook dan is een tijdelijke begeleiding een optie.
Herkent u dit?....  de vitaliteit is beneden peil, het functio- neren kan beter, er zijn onnodige conflicten of u komt in een nieuwe fase van uw leven met alle vragen van dien..... dit kan allerlei onlustgevoelens oproepen. Een tijdelijke begeleiding of coaching is dan een goede optie om weer balans te brengen in uw persoonlijke drijfveren en kwaliteiten enerzijds en de eisen van de organisatie en uw functie anderzijds. Uiteindelijk gaat het dan om de vraag of  'wie u bent' congruent is met 'wat u doet'.
 
 
 
Diensten van Balanzwerk op het gebied van 
mens & werk.
 


Behalve een intensieve en individuele begeleiding op het gebied van arbeidsreïntegratie biedt Balanzwerk psychologische diensten aan op het gebied van mens en werk. Denk hierbij aan ziektebegeleiding, conflicthantering op de werkvloer, begeleiding bij 'stress' gerelateerde klachten, burn-out, stresspreventie en -hantering...., steeds gaat het om een persoonlijke benadering en maatwerk. 
 
Vragen en wellicht de behoefte aan een tijdelijke begeleiding kunnen ontstaan vanuit een individuele en persoonlijke behoefte:
•	vragen rond persoonlijke groei en ontwikkeling en de behoefte om de loopbaan een nieuwe wending te geven;
•	effectiviteit van de werkhouding en de kwaliteit van samenwerking en communicatie;
•	disfunctioneren op de werkplek;
•	conflicten met collega's of werkgever;
•	vragen rond stress gerelateerde klachten als gevolg van langdurig hoge werkdruk of reorganisatie.

Ook kan Balanzwerk iets betekenen in het begeleiden van uw terugkeer naar de werkplek; bijvoorbeeld na een periode van (psychische) klachten, burn-out of werkgerelateerde stress. Met name voor mensen met stress- of RSI-klachten, maar ook voor anderen is terugkeer naar het werk een complex proces waarbij een gerichte begeleiding (jobcoach) de kans op terugval verkleint.
 
De individuele vraag van een leidinggevende of werknemer kan ook zonder meer ontwikkelingsgericht zijn. Dan hebben we het over een intensief begeleidingstraject, waarbij de begeleiding is gericht op:
•  het bewust maken van de veronderstellingen, opvattingen en patronen waarop uw handelen is gebaseerd, 
•  het verkrijgen van inzicht in hoe deze patronen de waarneming, het gedrag en het contact bepalen. 
 
Centraal staat dan de reflectie op de persoon, het ontwikkelen van zelfreflectie en zelfsturing op werk en leven. Het doel is dat er een realistisch beeld ontstaat van mogelijkheden en begrenzingen en dat er reële focus ontstaat op de volgende carrièrefase. 
 
Soms ontstaan de vragen vanuit de dynamiek van de organisatie zoals bijvoorbeeld: 
•   tijdens een reorganisatietraject, 
•   bij herplaatsing, 
•   rond het verloop van uw loopbaan, 
•   of bij alarmerend hoog ziekteverzuim binnen een afdeling.

Bij deze vragen kan een tijdelijke begeleiding soelaas bieden en de 'scherpe angel' uit het veranderingsproces trekken of uzelf weer een positief perspectief geven ten aanzien van de veranderende omgeving. In het algemeen kunt u via coaching zicht krijgen op uw functioneren binnen een organisatorische context. Voorbeelden hiervan zijn het werken aan het verbeteren van uw stresshantering, het bevorderen van uw leidinggevende kwaliteiten of het leren effectiever te communiceren.

Ook hier biedt Balanzwerk diensten aan op maat, geïndividualiseerd en afgestemd op uw vraag.

Ik werk daarbij als geregistreerd psycholoog en onderschrijf de beroepscode van Nederlandse Vereniging voor Psychologen. (NIP). 
 
Wilt u meer weten? Neem dan contact met Balanzwerk op!
 contact.htmlshapeimage_6_link_0