Balanzwerk
 
 
Wie kan gebruik maken van een IRO regeling?


Een IRO is een individuele reïntegratie overeenkomst bedoeld voor mensen die hun terugkeer naar werk zelf willen regelen. De wettelijke regeling wordt uitgevoerd en ondersteund door het UWV.

Indien u voldoet aan één van de volgende regels kunt u aanspraak maken op de IRO regeling:

U hebt als WW-er of WAO-er (maar ook als persoon met een arbeidshandicap maar zonder wettelijke                 uitkering)  recht op een IRO die door het UWV wordt betaald...
of
U bent ontevreden over uw huidige reïntegratie. U heeft het recht deze te beëindigen en (via het UWV) een IRO aan te vragen bij een bureau van uw eigen keuze...
of
U bent nog in dienst bij uw werkgever, maar kunt door uw ziekte of handicap niet meer bij uw oorspronkelijke werkgever aan de slag. U kunt dan u een Persoonsgebonden Reïntegratie Budget (PRB) aanvragen om zelf uw reïntegratie naar ander werk te regelen. U krijgt de kosten van een PRB door het UWV vergoed.

Maar let wel..... als u als arbeidsgehandicapte of WW/WAO-er bij het UWV komt met de vraag of u een reïntegratietraject kunt doorlopen, kan het zijn dat u een reïntegratietraject krijgt aangeboden, dat het UWV heeft aanbesteed bij een (groot) reïntegratiebedrijf. Dit is evenwel geen ‘must’! U kunt ook in overleg met de arbeidsdeskundige of reïntgratiecoach van het UWV, zelf een (ander) reïntegratieplan voor ogen hebben, waarmee u denkt eerder weer aan de slag te kunnen, of (gezien uw specifieke vraag en achtergrond) behoefte hebben aan een gespecialiseerde begeleiding.

....U mag dus zelf op zoek naar een traject, waarvan u denkt dat dat het beste bij u past. 

In dat geval kunnen (sinds 2004) WAO-ers, WW-ers en arbeidsgehandicapten bij het UWV een aanvraag doen voor een individuele reïntegratieovereenkomst (IRO). Wel moet u één en ander motiveren door middel van een aanvraag bij het UWV. ‘Balanzwerk’  helpt u bij het opstellen van een aanvraag- en plaatsingsplan.
 
Dus......

U kunt een IRO traject aanvragen bij het UWV als u

⇒	een uitkering heeft in het kader van de WW in fase 2, 3 of 4;

⇒	bent gedeeld in fase 1 èn langer dan 6 maanden werkloos en zonder reeds lopend reïntegratietraject; 

⇒	WAO-er bent en arbeidsgehandicapte zonder dienstverband en zonder reeds lopend reïntegratietraject; 

⇒	gebruik maakt van een WAZ-of een Wajong-uitkering. 


 
Behalve een IRO kent het UWV ook het persoonsgebonden reïntegratiebudget (PRB). Het PRB is bedoeld voor het geval u nog wel in dienst bent bij uw werkgever, maar door ziekte of handicap niet meer aan de slag kunt in uw oorspronkelijke baan. U kunt dan een Persoonsgebonden Reïntegratie Budget (PRB) aanvragen om zelf uw reïntegratie naar ander werk te regelen. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw arbeidsdeskundige (WAO) of reïntegratiecoach (WW) van het UWV of neem contact op met Balanzwerk.
 


Terug naar reintegratie anders ?

 

contact.html885DE61D-C352-4231-B9C6-F74C612590A2.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1