Balanzwerk
 
 
 
 
 
Er zijn voor de intake, de samenstelling en het indienen van het plaatsingsplan geen kosten aan Balanzwerk verschuldigd. Ook als het onverhoopt niet tot het opstarten van een traject leidt, bent u geen kosten verschuldigd aan Balanzwerk.
 
Bij goedkeuring van het plaatsingsplan krijgt u te horen of het UWV de (totale) kosten van het traject vergoedt; deze vergoeding wordt aan Balanzwerk doorbetaald.
 
Balanzwerk voert de verdere administratie inclusief de periodieke rapportages aan het UWV.