Balanzwerk
 
 
 
 
 
 
De afkorting IRO staat voor Individuele Reïntegratie Overeenkomst. Sinds 2004 kunt u (onder bepaalde voorwaarden) bij het UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) aanvragen.
 
Indien u gebruik maakt van een WW of WAO regeling, stelt een IRO u in staat om een bedrijf in te schakelen, dat u ondersteunt bij het uitstippelen van een reïntegratietraject terug naar werk...
                                                                                of
indien u door ziekte of een handicap niet meer bij uw oorspronkelijke werkgever kunt werken, kunt u een Persoonsgebonden Reïntegratiebudget (PRB) aanvragen om zelf uw reïntegratie naar ander werk te regelen.
 
Kortom, sinds 2004 kunt u zelf de regie voeren over uw eigen reïntegratie terug naar werk!
 
Als u een uitkering ontvangt van het UWV en niet in loondienst bent bij een werkgever, kunt u een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) aanvragen om zelf uw reïntegratie te regelen. U kiest zelf uw reïntegratiebedrijf en stelt daarmee samen een plaatsingsplan op. U krijgt dan de kosten voor deze reïntegratie door het UWV vergoed. Op de site van het UWV  en in de brochure  ‘Ik wil mijn eigen reïntegratie regelen’  leest u meer over de voorwaarden. Bovendien kunt u de mogelijkheden van een IRO met uw arbeidsdeskundige (WAO) of casemanager/reintegratie coach (WW) bespreken.
 
NB. Als u nog in dienst bent bij uw werkgever, maar door uw ziekte of handicap niet meer bij uw oorspronkelijke werkgever aan de slag kunt, kunt u een Persoonsgebonden Reïntegratie Budget (PRB) aanvragen om zelf uw reïntegratie naar ander werk te regelen. U krijgt dan de kosten van UWV vergoed. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer over deze voorwaarden leest u in de UVW brochure ‘Ik wil zelf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom’.
 
Deze site geeft informatie over deze vorm van ondersteuning. Op de pagina's ‘reïntegratie en iro’ kunt u meer lezen over reïntegratie en de diensten en werkwijze van ‘Balanzwerk’.
 
Interesse?  Vraagt u zich af of een IRO iets voor u is en vooral of u in aanmerking komt voor een IRO?
Of lees verder op de pagina reintegratie anders.